Junior High Badminton
All efforts will be made to start at 5:00pm dependent on transportation.

Carson

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Fremont

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Poston

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Shepherd

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Stapley

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Taylor

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Franklin

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Kino

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Rhodes

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Smith

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Summit

Oct 25: 
Oct 27: 
Nov 1: 
Nov 3: 
Nov 8: 
Nov 10: 
Nov 15: Singles Tournament
Nov 17: Doubles Tournament
Nov 21: 

Badminton Tournaments

Singles Tournament - Tuesday, November 15 at TBD

Double Tournament - Thursday, November 17 at TBD

Team Tournament - Begins Tuesday, November 29